De olika profilernas egenskaper

personlighetsprofil_rodVerkställaren

Viljestark
Har mycket energi, arbetar målinriktat och vill se snabba resultat. Är snabb i beslutsfattandet, en realist som förlitar sig på fakta. Kraftfull och drivande, tvekar inte eller skjuter upp. Kräver mycket av såväl sig själv som sin omgivning.

personlighetsprofil_gulInspiratören

Utåtriktad
Är vänlig, optimistisk och personorienterad. Utstrålar värme och samhörighet, ser möjligheter i livet. Vill gärna ha många saker på gång samtidigt. Inspiratören har en God förmåga att entusiasmera sin omgivning, underhåller nätverk och tar aktiv del i arbete samt projekt. Inspiratören är den som inspirerar de andra samt står för den nyskapande rollen i gruppen.

personlighetsprofil_gronStödjaren

Stabil
Omtänksam och värderar inre harmoni. God lyssnare som strävar efter att uppnå konsensus. En god medlare samt trogen vän med mycket värme. Engagerar sig med hjärta och värme. Är mycket mån om att alla i gruppen skall må bra.

personlighetsprofil_blaSpecialisten

Kvalitetsorienterad
Logisk, analytisk och metodisk. Faktainriktad med starkt ansvarskännande. Tar tag i problem och går på djupet för att hitta lösningen. Söker intellektuella utmaningar. Självständighet med väl definierade uppgifter skapar den värdegrund där Specialisten verkar bäst.

Kontakt

Namn
Epost
MEDDELANDE

Yay! Meddelande skickat.
Fel! Utvärdera dina fält.
© Copyright 2013 Personanalyser