personanalyser

Personanalyser är ett unikt redskap för att ta reda på dina egna styrkor men även för att kunna förstå hur andra människor tänker, värderar och agerar.
Verkställare
De röda Verkställarna är viljestarka, realistiska och förändring­sinriktade men kan upplevas som opersonliga.
Inspiratörer
De gula Inspiratörerna är utåtriktade, vänliga, optimistiska och personorienterade.
Stödjare
De gröna Stödjarna är stabila, behärskade, noggranna och värderar inre harmoni.
Expert
De blå Experterna är logiska, analytiska, metodiska, tystlåtna och reserverade.

Kontakt

Namn
Epost
MEDDELANDE

Yay! Meddelande skickat.
Fel! Utvärdera dina fält.
© Copyright 2013 Personanalyser