Project Overview

Verkställare

Branding

De röda Verkställarna är viljestarka, realistiska, förändring­sinriktade. men kan upplevas som opersonliga.