VERKSTÄLLAREN

De gula Inspiratörerna är utåtriktade, vänliga, optimistiska och personorienterade